EFOP-1.5.2-16-2017-00009 Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségben

 Kedvezményezett neve: Polgárdi Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2-16-2017-00009

A projekt címe: Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében

 

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2018.02.01-2020.02.01

A projekt fizikai megvalósításával érintett területek:

A tervezett fejlesztés a Közép-Dunántúl régióban, a Székesfehérvári járás 5 önkormányzatának konzorciumában tervezett megvalósítani.

A konzorcium vezetÅ‘je Polgárdi Város Önkormányzata.

 A konzorcium további 4 tagja:          JenÅ‘ Község Önkormányzata

                                                           KÅ‘szárhegy Községi Önkormányzata

                                                           Nádasdladány Község Önkormányzata

                                                           Sárkeszi Község Önkormányzata

A pályázat célja:

A fejlesztés célja, a térség emberi erÅ‘forrásának fejlesztése, a térségi munkaerÅ‘ munkaerÅ‘-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erÅ‘sítése, a különbözÅ‘ társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása.

A projekt rövid leírása:

A fent már említett szakmai célok és tevékenységek összefogással kerülnek megvalósításra az adott település lakosságszámának arányának megfelelÅ‘ mértékben, intenzitással és mennyiségben.

1. A szakember-ellátottság fejlesztése a térségben   

2. A hátrányos helyzetű csoportok gazdaságilag aktív tagjait érintÅ‘en egyéni fejlesztési tervek keretében megtörténik az egyéni kompetenciák felmérése, a munkaszocializáció megszerzését -a munkára való képességet javító -az álláskeresés sikerességéhez szükséges tanácsadás, a csoportos munkában történÅ‘ együttműködési kompetenciák fejlesztése végül az önálló életvitelre képessé tevÅ‘ programok megvalósítása.

3. KözösségerÅ‘sítés és a közösség építése, fejlesztése céljából közösségszervezÅ‘k bevonása és alkalmazása tervezett. Ezen cél elérésében tervezett tevékenységeket a települések jelenlegi közösségi tereinek kihasználásával történik a helyi település kulturális szolgáltatásainak felhasználását növelve. Ezen fejlesztési cél elérését elsÅ‘sorban a fiatal korosztályok bevonásával és aktív részvételével tervezzük. Az egészséges életmód népszerűsítését célzó tevékenységekben szintén a fiatal generációk aktív részvételére számítunk.

4. A fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének javítása és a helyben maradás ösztönzése érdekében a helyi közszolgáltatások elérhetÅ‘ségének fejlesztését és a fejlesztett térséget kollektívan az óvodai ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást és a felsÅ‘fokú tanulmányaikat folytató lakosokat érintik az intézkedések.

A megvalósítás során 1 fÅ‘ szakmai vezetÅ‘, 1 fÅ‘ projektmenedzser és 1 fÅ‘ pénzügyi vezetÅ‘ kerül alkalmazásra. További 2 fÅ‘ szakmai koordinátor alkalmazása történik meg heti 20 órás munkavégzéssel valamint még 2 fÅ‘ szakmai koordinátor heti 4 órás munkarendben. Szakmai asszisztens foglalkoztatása heti 10 órában. Összesen további 10 fÅ‘ új munkatárs felvétele tervezett a humán közszolgáltatások területén. 1 fÅ‘ közösségszervezÅ‘ alkalmazása tervezett heti 40 órás munkaidÅ‘vel.

A projekt összesen 48 megvalósítási helyszínt érint. Borsodnádasdon 1 helyszínen, JenÅ‘ községben 6 helyszínen, KÅ‘szárhegyen 16 helyszínen, Nádasdladányban 6 helyszínen, Polgárdiban 10 helyszínen, Sárkeszin 7 helyszínen és Tamási településen 1 helyszínen, valamint Tiszakeszin 1 helyszínen valósul meg a fejlesztés.

A projekt programjai a Helyi EsélyegyenlÅ‘ségi Programhoz illeszkedik, melyben a munkanélküliség, szakképzettség hiánya, közfoglalkoztatás növelése, elszegényedÅ‘ családok, önkéntes munka nem ismerése, mint problémák kerültek beazonosításra, melyekre fejlesztési lehetÅ‘ségek kerültek meghatározásra.  A projektben megvalósuló programok, képzések, rendezvények, szakemberhiány orvoslása ezekkel a fejlesztési lehetÅ‘ségekkel összhangban kerültek meghatározásra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.01

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 250 000 000 Ft

A projekt keretében szerzÅ‘dött támogatás összege: 250 000 000Ft

A támogatás mértéke: 100 %