nadladcim

Nádasdladány község honlapja

»»
teljes
honlap
»»

Településrendezési eszközök

2019-12-04 08:18:28

 Hirdetmény

Településszerkezeti terv

Belterületi szabályozási terv

Külterületi szabályozási terv

 

Véleményezési eljárás 2023

 Hirdetmény

Nádasdladány fejlesztési terv

1.1. Melléklet Fejlesztési tervlap (A1)

2. NÁDASDLADÁNY HÉSZ

2.1. melléklet SZT-1 Belterületi szabályozási terv (A1)

2.2. melléklet SZT-2 Külterületi szabályozási terv (A1)

2.3. melléklet építési övezetek telekalakítási és beépítési szabályai

2.4. melléklet az övezetek telekalakítási és beépítési szabályai

2.5. melléklet építési övezetekben elhelyezhetÅ‘ és tiltott rendeltetések

2.6. melléklet övezetekben elhelyezhetÅ‘ és tiltott rendeltetések

3. NÁDASDLADÁNY ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. NÁDASDLADÁNY ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

5. NÁDASDLADÁNY, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

6. Nádasdladány megalapozó vizsgálat

6.1. Általános használatú területek (A3)

6.2. Beavatkozást igénylÅ‘ területek (A3)

6.3. Probléma- és értéktérkép (A3)