Nyugdíjas klub

A Nádasdladányi Nyugdíjas Klub 1989-ben alakult, az elÅ‘zÅ‘ NÅ‘tanács nevű szervezet utódjaként, más névvel.ElsÅ‘ klubvezetÅ‘ Kajdi Gyula bácsi volt, utána Hutvágner Károlyné Rózsi néni,és mai napig Buzás Lajosné Irén:
 "A taglétszám állandóan változik, ugye az okot nem kell leírni? Tehát hol kevesebb, hol több tagot számlál a klub, volt már 105 tag, 95, és jelenleg 75 a létszám. Folyamatosan jelentkeznek új szimpatizánsok, friss nyugdíjasok, de mindig van aktív dolgozó klubtagunk is. Tehát az eltávozottak helyét betöltik egyre fiatalabb tagok, ami azt jelenti, jó dolog tartozni valahová.
 A klub évente több ünnepet tart, Anyák.-Apák napját, NÅ‘napot,Nyugdíjas Karácsonyt, Ádventi ünnepet, és Nyugdíjas Farsangot.
 LegfÅ‘bb támogatónk a helyi Önkormányzat, innen évente 100.000 Ft. támogatást kapunk, valamint a klubhelyiség közüzemi számláinak rendezését is. Térítésmentesen vehetjük igénybe a Közösségi Házat, ahol próbákat tarthatunk, rendezvényeket és itt láthatjuk vendégül társklubok küldöttségeit is.
 Támogatóink között vállalkozók is szép számmal vannak, neveket itt most nem említenék.
 Nagyon sok más klubbal, csoporttal tartunk barátságot, közöttük határon túliakkal is.
Szomszéd nyugdíjas csapatokkal is rendszeresen találkozunk, hol náluk, hol nálunk.
 Ezek a baráti találkozók igen jó hangulatúak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyugdíjasok hasznos embernek érezzék magukat.
 A klubon belül 25 fÅ‘s létszámmal alakult az énekkar, majdnem a klubbal egyidÅ‘ben. Nem csak énekelnek, hanem magyar és más népek táncait tanulják, humoros elÅ‘adásokat tartanak.Népes közönség tapsol az ilyen rendezvényeke, bizonyítva, nem hiábavaló tevékenységük.
 Falunk minden rendezvényén részt vesznek, nem csak műsorokkal, de fÅ‘zéssel és más szervezÅ‘i tevékenységgel is.
 Azt nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, betölti azt a szerepet, ami miatt alakult,vagyis hasznos idÅ‘töltést biztosít azoknak a -fÅ‘leg- egyedülállóknak és más,társaságra vágyó tagoknak, akik megtisztelnek minket és hozzánk jönnek."